• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

incidence - incident

Incidence olay, olayın oluş oranı, görülme sıklığı; incident ise pek sık görülmeyen ya da nahoş olan olay demektir.


The incidence of crime seems to be higher in big cities.

Suçun görülme sıklığı büyük şehirlerde daha yüksek görünüyor.


There is a high incidence of unemployment in this country.

Bu ülkede yüksek bir işsizlik oranı var.


There have been several incidences of bullying in the school since February.

Şubattan beri okulda birkaç kabadayılık olayı oldu.


That story is based upon an incident in the author’s life.

O öykü yazarın hayatındaki kötü bir olaya dayanmaktadır.


A man was seriously injured in an unfortunate incident last night.

Dün geceki talihsiz bir olayda bir adam ciddi şekilde yaralandı.


I happened to be looking out of the window when the incident took place.

Olay olduğunda tesadüfen pencereden dışarı bakıyordum.