• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

in

Yanlış : He smokes on an average ten cigarettes in a day.

Doğru : He smokes on an average ten cigarettes a day.

Günde ortalama olarak on sigara içer.


Yanlış : His father makes him an allowance of 100 liras in a week.

Doğru : His father makes him an allowance of 100 liras a week.

Babası ona haftada yüz lira harçlık veriyor.


Sıklık, hız, süre, vb. gösteren ifadelerde in kullanılmaz.