• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

in - after

Yanlış : Can you call back after an hour?

Doğru : Can you call back in an hour's time?

Bir saat sonra (tekrar) arayabilir misin?


Şu andan başlayarak ölçülen gelecekteki zamanları in ...’s time deyişi kullanılır:


in a month’s time   : bir ay içinde, bir ay sonra

in two weeks’ time : iki hafta içinde, iki hafta sonra

in a year’s time     : bir yıl içinde, bir yıl sonra


Bu sözlerin yerine, şöyle de denebilir:


in a month     : bir ay içinde, bir ay sonra

in two weeks : iki hafta içinde, iki hafta sonra

in a year        : bir yıl içinde, bir yıl sonra


We’ll see them again in a month's time.

Bir ay içinde (bir ay sonra) onları yeniden göreceğiz.


It'll be ready in three days' time.

Üç gün içinde hazır olacak.


The next race will take place in a year’s time.

Gelecek yarış bir yıl içinde (bir yıl sonra) olacak.


Yanlış : In reply to my application, I received an email in two days.

Doğru : In reply to my application, I received an email two days later.

Başvuruma cevap olarak, iki gün sonra bir e-posta aldım.


Geçmişte bir andan başlayarak ölçülen geçmiş zamanlar için a week later, two months later gibi deyişler kullanılır.


I started the job on the 2nd and finished two weeks later.

İşe 2’sinde başladım ve iki hafta sonra bitirdim.


Yanlış : This country has made much progress after 1949.

Doğru : This country has made much progress since 1949.

1949’dan sonra bu ülke çok gelişti.

1949’dan beri bu ülke çok gelişiyor.


Geçmişte bir anda başlayıp da şu ana kadar süren eylemleri belirtmek üzere after değil since kullanılır.


Since he had his accident he gets around in a wheelchair.

O kazadan sonra tekerlekli sandalye ile dolaşıyor.