• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

impractical - impracticable

Impractical yapılabilen ancak yapmaya değer olmayan, gerçekçi olmayan, kullanışsızimpracticable ise uygulanması olanaksız demektir.


This suit is attractive but entirely impractical.

Bu takım hoş ama tamamen kullanışsız.


That is an impracticable plan.

Bu gerçekleştirilmesi olanaksız bir plan.