• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

imply -infer

Imply ima etmek; infer ise sonuç çıkarmak demektir.


She implied that I was at fault.

Hatalı olduğumu ima etti.


Am I to infer from what you say that she is ineligible for the job?

Söylediklerinden onun bu iş için uygun olmadığı sonucunu mu çıkarmam gerekiyor?