• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

illicit - elicit

Illicit yasadışı; elicit ise (bilgi,tepki, vb.) elde etmek, almak demektir.


Tom was accused of being an illicit trader in cigarettes.

Tom yasadışı sigara kaçakçısı olmakla suçlandı.


My e-mail elicited no response from her.

E-postam ondan bir yanıt çıkaramadı.