• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

if only

Şu an veya gelecekle ilgili dilekler, if only’den sonra geçmiş zaman kullanılmasıyla dile getirilir.


If only you lived nearer; we could see each other more often.

Keşke daha yakında otursaydın, (o zaman) birbirimizi daha sık görebilirdik.


If only you would stop complaining!

Keşke şikâyet etmekten vazgeçsen.


Gerçek bir geçmişi göstermek için if only’den sonra uzak geçmiş zaman (past perfect tense) kullanılır.


If only he had told you the truth months ago!

Keşke gerçeği sana aylar önce söyleseydi (söylemiş olsaydı).

(Ama sana gerçeği aylar önce söylemedi.)


If only you had explained the situation to me.

Keşke bana durumu açıklasaydın (açıklamış olsaydın).


If only you'd told me it was her birthday, I'd have bought a present.

Keşke bana onun doğum günü olduğunu söyleseydin (söylemiş olsaydın), (o zaman) bir hediye alırdım.