• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hundred

Yanlış : More than hundred people applied for this post.

Doğru : More than a hundred people applied for this post.

Bu kadroya yüzden fazla kişi başvurdu.


Hundred sözcüğünden önce a veya one kullanılmalıdır.


There were roughly one hundred people in the audience.

Seyirci olarak aşağı yukarı yüz kişi vardı.


The mechanic sent us a bill for two hundred liras.

Tamirci bize iki yüz liralık bir fatura gönderdi.


Yanlış : The company employs two hundreds people.

Doğru : The company employs two hundred people.

Şirket iki yüz kişi çalıştırır.


Hundred sözcüğü çoğul kullanılmaz.