• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hundred and

Yanlış : There were one hundred twenty people in the audience.

Doğru : There were one hundred and twenty people in the audience.

Seyirci olarak yüz yirmi kişi vardı.


İngiliz İngilizcesinde hundred sözcüğü ile rakamın geri kalan kısmı arasına and sözcüğü konur. Amerikan İngilizcesinde and kullanılmayabilir.