• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

human - humane

Human insanlarla ilgili; humane ise nazik, merhametli, insancıl demektir.


It is not easy to understand human behaviour.

İnsan davranışını anlamak kolay değildir.


In biology class we learned about how the human body works.

Biyoloji sınıfında insan vücudunun nasıl çalıştığını öğrendik.


The prisoners demanded humane treatment.

Mahkûmlar insanca muamele istedi.


Human sözcüğü isim olarak insan anlamına gelir.


Some parrots live longer than humans.

Bazı papağanlar insanlardan daha uzun yaşar.