• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

house - home

House sözcüğü ev demektir.


Do you live in a house or a flat?

Evde mi yoksa bir apartman dairesinde mi yaşıyorsunuz?


As I was leaving the house, the postman brought a letter.

Evden ayrılırken postacı bir mektup getirdi.


I'll be very angry with you if you behave badly in your aunt's house.

Teyzenin evinde kötü davranırsan sana çok kızacağım.


Ancak eve gitmek ve evde olmak sözleri çoğu zaman house ile değil home ile söylenir.


I am going home.

Eve gidiyorum.


My brother is at home now.

Erkek kardeşim şimdi evde.