• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hospital

İngiliz İngilizcesinde hastanede in hospitalhastaneye to hospital şeklinde bir tanımlık (a, an, the) kullanmadan söylenir.


He is in hospital and will have an operation tomorrow.

Hastanede ve yarın bir ameliyat geçirecek.


If I had known that you were in hospital I'd have visited you.

Hastanede olduğunu bilseydim seni ziyaret ederdim.


I want to visit my grandfather who is ill in hospital.

Hastanede hasta olan büyükbabamı ziyaret etmek istiyorum.


They took him to hospital in an ambulance.

Onu ambulansla hastaneye götürdüler.


Ancak Amerikan İngilizcesinde in the hospital ve to the hospital denir.


The driver was treated in the hospital for cuts and bruises.

Şoför, kesik ve çürükleri için hastanede tedavi edildi.


He’s been in the hospital for a fortnight and isn’t any better.

İki haftadır hastanede ve durumu daha iyi değil.


When the cook cut his finger by accident, he was rushed to the hospital.

Aşçı kazara parmağını kesince aceleyle hastaneye yetiştirildi.


Amacı dışında kullanımı durumunda hospital sözcüğü tanımlık alabilir.


Let’s ask that policeman the way to the hospital.

 

Hastanenin yolunu (nasıl gidildiğini) şu polise soralım.