• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

horizon

Yanlış : A full moon appeared in the horizon.

Doğru : A full moon appeared on the horizon.

Ufukta bir dolunay göründü.


Ufukta derken in değil on kullanılır.


Yanlış : Travel broadens your  horizon.

Doğru : Travel broadens your horizons.

Seyahat ufkunu genişletir.


Deneyim birikimi anlamındaki ufuk çoğul söylenir.


Working in the travel agency has really helped to expand her horizons.

Seyahat acentasında çalışmak, onun ufkunun genişlemesine gerçekten yardım etti.