• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hope

Yanlış : We're hoping good weather tomorrow.

Doğru : We're hoping for good weather tomorrow.

Yarın iyi hava umuyoruz.


Bir şeyi ummak hope for ile söylenir.


We are hoping for peace.

Barış umuyoruz.


Yanlış : I hope you to enjoy your stay in Istanbul.

Doğru : I hope you will enjoy your stay in Istanbul.

İstanbul’daki kalışınızdan hoşlanacağınızı umarım.


Hope’dan sonra farklı bir özne varsa that-clause kullanılır. Hope’dan sonra gelen bu yantümce geniş zamanda veya gelecek zamanda olabilir.


I hope the weather clears up later.

Umarım hava sonra açar.


I hope you're not cross with me.

Umarım bana kızgın değilsindir.


I hope she will recover soon.

Yakında iyileşeceğini umuyorum.


I hope that she will be able to walk again after the operation.

Ameliyattan sonra tekrar yürüyebileceğini umuyorum.


Hope’dan sonra farklı bir özne gelmiyorsa, mastar yapısı kullanılabilir: hope to do sth.


I hope to see her tomorrow.

Onu yarın görmeyi umuyorum.


We hope to find a cure for cancer.

Kansere bir çare bulacağımızı umuyorum.


I hope to complete the report by next Friday.

Gelecek cumaya kadar raporu tamamlamayı umuyorum.