• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

home - house

Yanlış : They are building many new homes in our district.

Doğru : They are building many new houses in our district.

Semtimizde birçok yeni evler inşa ediyorlar.


Homeiçinde insanların oturduğu aile yuvası anlamında ev, house ise daha çok bina anlamında ev demektir.


After work I usually go home.

Işten sonra genellikle eve giderim.


I stay at home during the weekend.

Hafta sonu boyunca evde kalırım.


There is no place like home.

Ev gibi yer yok.


Houses are very expensive.

Evler çok pahalı.


I paid a lot of money for a new house.

Yeni bir ev için birçok para ödedim.


They are very rich. They own a house in the country.

Çok zenginler. Sayfiyede bir evleri var.


The government plans to build thousands of houses next year.

Hükümet gelecek yıl binlerce ev yapmayı planlıyor.