• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hire - rent

İngiliz İngilizcesinde takım elbise, salon, bisiklet, balık avlama takımı, vb. gibi şeyleri kiralamak hire ile söylenir. Bu şekilde kiralamada kısa süreli bir kiralama ve bir kereye mahsus bir para verme söz konusudur. Ev, dükkân ve daire gibi şeyleri kiralamak rent ile söylenir. Bu şekilde kiralamada, uzun süreli bir kiralama ve taksit taksit ödeme söz konusudur.  Araba kiralamak ise rent veya hire ile söylenebilir. Amerikan İngilizcesinde ise ister uzun süreli ister kısa süreli kiralama olsun rent kullanılır.


We've hired the lecture room for a day.

Konferans odasını bir günlüğüne kiraladık.


I want to rent an flat in the city centre.

Şehir merkezinde bir daire kiralamak istiyorum.


I rented a car when I was in Moscow.

Moskova’dayken bir araba kiraladım.