• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

heavy

Yanlış : He had a heavy accident on the motorway.

Doğru : He had a serious accident on the motorway.

Otoyolda ciddi bir kaza yaptı.


Yanlış : He committed a heavy crime and then tried to cover it up.

Doğru : He committed a serious crime and then tried to cover it up.

Ağır bir suç işledi ve sonra onu örtbas etmeye çalıştı.


Heavy (ağır) sözcüğü, accident ve crime’ı nitelemez. Ağır kaza, suç ve hastalıktan söz ederken serious kullanılabilir.