• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hardly

Hardly olumsuz bir belirteçtir, olumsuz cümlelerde kullanılmaz. Genellikle cümlenin ana fiilinden önce gelir.


I hardly slept a wink last night.

Dün gece hemen hiç gözümü kırpıp uyumadım.


He hardly spoke except to say hello.

Merhaba demenin dışında hemen hiç konuşmadı.


Cümlede bir yardımcı fiil varsa hardly bu yardımcı fiilden sonra gelir.


This table is so heavy I can hardly lift it.

Bu masa o kadar ağır ki onu güçlükle kaldırabilirim.


I can hardly breathe in this smoky office.

Bu dumanlı ofiste zar zor nefes alabiliyorum.


My shoes pinch me, I can hardly walk.

Ayakkabım vuruyor, güçbela yürüyorum.


Hardly cümlenin başına gelince, cümle soru biçiminde olduğu gibi devrik yapılır.


Hardly had she stubbed out one cigarette when she lit another.

Bir sigarayı söndürmeye kalmadan diğerini yaktı.

Bir sigarayı söndürür söndürmez diğerini yaktı.


Sıkça kullanılan hardly ever, hemen hiç anlamına gelir.


I hardly ever go to the cinema.

Hemen hiç sinemaya gitmem.