• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

handle

Yanlış : The Foreign Minister handled with the difficult situation with diplomacy.

Doğru : The Foreign Minister handled the difficult situation with diplomacy.

Dışişleri Bakanı güç durumu ustalıkla idare etti.


Yanlış : He's an experienced detective and knows how to handle with an explosive safely.

Doğru : He's an experienced detective and knows how to handle an explosive safely.

Deneyimli bir detektif ve bir patlayıcıyıyla emniyetle nasıl başa çıkacağını bilir.


İle idare etmek, ile başa çıkmak anlamındaki handle fiili ile with kullanılmaz.


She is too young to handle such a problem.

Böyle bir sorunla başa çıkamayacak kadar genç (küçük).