• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

guilty

Yanlış : He was found guilty from embezzlement and sent to prison.

Doğru : He was found guilty of embezzlement and sent to prison.

Zimmetine para geçirmekten suçlu bulundu ve hapse atıldı.


Guilty of (-den suçlu) yerine guilty from veya guilty with kullanmayınız.


Guilty of hırsızlık, soygun, cinayet gibi suçlar için kullanılır. Yasal cezayı gerektirmeyen bir yanlış eylemi yapmaktan duyulan suçluluk, utanma  duygusu guilty about ile söylenir.


She was found guilty of stealing.

Hırsızlıktan suçlu bulundu.


He was found guilty of murder and sentenced to life imprisonment.

Cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


I felt guilty about not returning that library book.

O kütüphane kitabını iade etmediğim için kendimi suçlu hissettim.


I feel guilty about forgetting her birthday.

Doğum gününü unuttuğum için kendimi suçlu hissediyorum.