• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grow - grow up

Yanlış : Trees take a long time to grow up.

Doğru : Trees take a long time to grow.

Ağaçların büyümesi uzun zaman alır.


Daha büyük veya daha uzun boylu olmak anlamında büyümek grow, çocukluktan yetişkinliğe geçmek anlamında büyümek grow up ile söylenir. Grow çocuklar, hayvan yavruları ve bitkiler için kullanılır, grow up ise sadece çocuklar için kullanılır.


Nothing grows in this desert.

Bu çölde hiçbir şey büyümez.


The grass is growing tall.

Otlar büyüyor (boylanıyor).


What do you want to be when you grow up?

Büyüyünce ne olmak istiyorsun?