• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

greet - salute

Yanlış : The manager saluted us with a friendly 'Hello!'

Doğru : The manager greeted us with a friendly 'Hello!'

Müdür bizi dostça bir ‘merhaba’ ile selamladı.


Greetselamlamak, karşılamak; salute asker selamı ile selamlamak anlamındadır.


He went to the station to greet his friend.

İstasyona arkadaşını karşılamaya gitti.


The guard saluted the general.

Muhafız generale selam çaktı.