• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grave - tomb

Grave mezar; tomb türbe demektir. Grave toprak zeminin altında, tomb ise üstünde olur.


He visited his mother’s grave.

Annesinin mezarını ziyaret etti.


The tomb has an inscription in Latin.

Türbede Latince bir yazıt var.