• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

good - well

Yanlış : He speaks English good.

Doğru : He speaks English well.

İngilizceyi iyi konuşur.


Yanlış : He speaks well English.

Doğru : He speaks good English.

İyi İngilizce konuşur.


İyi anlamlarına gelen bu sözcüklerden good bir sıfattır, isimlerden önce kullanılır. Well ise bir belirteçtir ve bir eylemin nasıl olduğunu gösterir.


This is a good car.

Bu iyi bir araba.


This car runs well.

Bu araba iyi çalışır.


This is a good plan.

Bu iyi bir plandır.


This plan works well.

Bu plan iyi işler.


Ancak lookseem, appear, sound, smell, taste, feel gibi bağlayıcı fiil denilen fiillerden sonra belirteç değil sıfat gelir.


This plan sounds good.

Bu plan iyi görünüyor.

(Bu plan kulağa iyi geliyor.)


Well sözcüğü sıfat olarak da kullanılabilir, bu durumda sağlığı iyi anlamına gelir.


I am well today.

Bugün iyiyim.