• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

go out

Yanlış : We finally went out of the bus at our destination.

Doğru : We finally got off the bus at our destination.

Sonunda varış yerimizde otobüsten indik.


Yanlış : As soon as we stop,go out of the car.

Doğru : As soon as we stop, get out of the car.

Biz durur durmaz arabadan in.


Go out, bir bina veya oda gibi kapalı bir yerden çıkmak demektir. Otomobil veya botdan inmek, asansörden çıkmak get out (of) ile; otobüs veya trenden inmek get off ile söylenir. Uçaktan inmek get out veya get off ile söylenebilir.


How did the lion get out of its cage?

Aslan kafesinden nasıl çıktı?


He got out of his car and went into the house.

Arabasından indi ve eve girdi.


Don't get off the bus while it's moving.

Hareket ederken otobüsten inme.