• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

glasses

Yanlış : My grandad cannot read without a glasses.

Doğru : My grandad cannot read without glasses.

Doğru : My grandad cannot read without a pair of glasses.

Büyükbabam gözlüğü olmadan okuyamaz.


Tek bir gözlüğü belirtmesine rağmen glasses çoğul biçimli bir sözcüktür, a tanımlığını almaz. Bir gözlük a pair of glasses, iki gözlük two pairs of glasses şeklinde 

söylenebilir.


Your glasses are beneath the newspaper.

Gözlüğün gazetenin altında.