• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

glad

Yanlış : This picture reminds me of my glad days in the army.

Doğru : This picture reminds me of my happy days in the army.

Bu resim bana askerdeki mutlu günlerimi hatırlatır.


Memnun anlamına gelen glad sözcüğü isimlerden önce kullanılmaz. Bu sıfat sıkça şu yapılarda kullanılır: glad about + isim, glad (that) + yantümce, glad to do.


We are glad about his promotion.

Terfisi konusunda memnunuz.


I'm glad (that) you came.

Geldiğin için memnunum.


Aunt Jane was glad to get your e-card.

Jane Teyze e-kartını aldığına memnun oldu.