• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

give

Give fiili, iki ana kalıpta kullanılır. Bunlardan birincisi give sb sth’dir.


He gave her some flowers.

Ona birkaç çiçek verdi.


He is giving him advice.

Ona öğüt veriyor.


She gave Rafet a CD.

Rafet’e bir CD verdi.


Let me give you my home number.

Sana ev numaramı vereyim.


İkincisi ise give sth to sb’dir.


She gave bicycle to Osman.

Bisikleti Osman’a verdi.


He gave the teddy bear to the little girl.

Oyuncak ayıyı küçük kıza verdi.


They didn’t give work permit to me.

Bana çalışma izni vermediler.


The teacher give lots of homework to us.

Öğretmen bize çok ödev veriyor.