• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

get

Get sözcüğü çok yaygın bir fiildir, kendisinden sonra gelen sözcüklere göre anlamı değişir.


a) Get + tümleç


Get’den sona bir düz tümleç gelirse, genellikle almak, getirmek, elde etmek ve kazanmak anlamlarını verir.


I'll go and get the bike.

Gidip bisikleti alacağım.


I need to get some furniture for my flat.

Dairem için biraz mobilya almam gerek.


Get (düz ve dolaylı olmak üzere) iki tümleç alabilir.


Will you get me a coffee?

Bana bir kahve alır mısın?


Let me get you a glass of beer.

Sana bir bardak bira alayım.


b) get + sıfat


Get’den sonra bir sıfat gelirse, genellikle olmak anlamını verir.


It is getting dark. Switch on the light.

Hava kararıyor. Işığı aç.


She is getting ready for the party.

Parti için hazır oluyor (hazırlanıyor).


When my husband gets nervous, he gets angry.

Kocam stresli olunca sinirli oluyor.


Get +tümleç + sıfat yapısı da mümkündür.


Will you help me get the children ready for school?

Çocukları okula hazırlamamda bana yardım eder misin?


c) get + ilgeç


Get’den sonra bir ilgeç gelirse genellikle bir phrasal verb (parçalı fiil) oluşur.


She and her roommate don't get along.

O ve oda arkadaşı geçinemiyorlar.


What's he getting at?

Ne demek istiyor?


We got to the station just on time.

İstasyona tam vaktinde vardık.


I must get up early tomorrow morning.

Yarın sabah erken kalkmalıyım.


d) get + past participle


Bu yapı genellikle kendimize yaptığımız şeyleri belirtir. Bu şekilde kullanılan yaygın deyişler şunlardır:


get married  evlenmek

get divorcedboşanmak

get engagednişanlanmak

get lost         : kaybolmak

get dressed :  giyinmek


We are getting married next week.

Gelecek hafta evleniyoruz.


I need time to get dressed.

Giyinmek için zamana ihtiyacım var.


I never get interviewed.

Benimle hiç röportaj yapılmadı.


e) get +tümleç + past participle


Bu şekilde oluşturulan ettirgen yapı,çeşitli anlamlar verir. Bu anlamlardan biri, parayla birine bir şey yaptırmaktır.


I got my hair cut.

Saçımı kestirdim.


We are getting the house painted.

Evi boyatıyoruz.


We must get the roof repaired.

Çatıyı onartmalıyız.


Bu yapı, başımıza gelen istenmeyen bir olayı anlatabilir.


She got her credit cards stolen the other day.

Geçen gün kredi kartlarını çaldırdı.


I got my car stolen yesterday.

Dün arabamı çaldırdım.


They got their roof blown off in the storm.

Fırtınada çatıları uçtu.


Bu yapı, emir belirtmek için de kullanılabilir.


Get this room cleaned up at once!

Bu oda derhal temizlensin!


Get those orders placed as soon as possible.

Siparişler mümkün olduğunca çabuk verilsin.