• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

get out of - get off

Yanlış : He get off his car.

Doğru : He got out of his car.

Arabasından indi.


Yanlış : She tripped as she got out of the bus.

Doğru : She tripped as she got off the bus.

Otobüsten inerken tökezledi.


Otomobilden inmek get out of; otobüs, tren, gemi ve uçaktan inmek get off; bir hayvanın sırtı, bisiklet ve motosikletten inmek get off ile söylenir. Başka bir deyişle

içinde yüreyemediğimiz taşıtlarla get out of, içinde yürüyebildiğimiz taşıtlarla get off, üzerine bindiğimiz taşıtlarla get off kullanılır.


The bus stopped and I got off.

Otobüs durdu ve indim.


Don’t get off the train while it’s moving.

Hareket ediyorken trenden inme.


Get off your bicycle and come inside.

Bisikletinden in ve içeri gel.