• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

get in - get on

Yanlış : Get on the car! We're going now.

Doğru : Get in the car! We're going now.

Arabaya bin! Şimdi gidiyoruz.


Yanlış : He got in the bus.

Doğru : He got on the bus.

Otobüse bindi.


Otomobile binmek get in; otobüs, tren, gemi ve uçağa binmek get on; bir hayvanın sırtı, bisiklet ve motosiklete binmek get on ile söylenir. Başka bir deyişle içinde yürüyemediğimiz taşıtlarla get iniçinde yürüyebildiğimiz taşıtlarla get on, üzerine bindiğimiz taşıtlarla get on kullanılır.


The children got on their bikes and went home.

Çocuklar bisikletlerine binip evlerine gittiler.


The bus stopped and I got on.

Otobüs durdu ve ben bindim.


Only people who are going on the cruise can get on the ship.

Sadece geziye gidecek olanlar gemiye binebilir.