• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gently - politely

Yanlış : The waiters in this restaurant always talk gently to customers.

Doğru : The waiters in this restaurant always talk politely to customers.

Bu lokantadaki garsonlar müşterilerle daima nazikçe konuşur.


Gently hafifçe, acıtmadan, zarar vermeden; politely ise nazikçe anlamına gelir.


He rubbed her shoulders gently.

Omuzlarını hafifçe ovdu.


They raised the man gently and put him on a stretcher.

Adamı acıtmadan (dikkatle) kaldırdılar ve bir sedyeye koydular.


Gently grill the aubergines for 10 minutes.

Patlıcanları hafifçe on dakika ızgarada pişirin.


The saleswoman smiled at the customer politely.

Satıcı kadın müşteriye nazikçe gülümsedi.