• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gain - earn

Yanlış : He gains two hundred pounds a week.

Doğru : He earns two hundred pounds a week.

Haftada iki yüz paund kazanır.


Gain, bir nitelik veya beceri kazanmayı belirtir, ücret kazanmak için earn kullanılır.


When did the country gain its independence?

Ülke ne zaman bağımsızlığını kazandı?


The children gained good results in the examination.

Çocuklar sınavda iyi sonuçlar elde ettiler.


He earns 100 liras a day.

Günde 100 lira kazanır.


Now he has got a new job and I hear he is earning a lot of money.

Şimdi yeni bir işi var ve çok para kazandığını duyuyorum.


I don't earn much money in this job, but I am gaining a lot of useful experience.

Bu işte çok para kazanmıyorum ama birçok yararlı deneyim elde ediyorum.