• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

furniture

Yanlış : This small room doesn't need a furniture.

Doğru : This small room doesn't need furniture.

Bu küçük odanın mobilyaya ihtiyacı yok.


Yanlış : We've bought all our furnitures on credit.

Doğru : We've bought all our furniture on credit.

Bütün mobilyamızı/mobilyalarımızı veresiye aldık.


Furniture sözcüğü sayılamayan bir isimdir, almaz. Çoğulu yapılmaz, tekil kullanılır.


Much of the furniture was damaged.

Mobilyaların çoğu zarar gördü.


The furniture was covered in dust.

Mobilyalar tozla kaplıydı.