• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fun

Yanlış : We had a good time at your party – it was very fun.

Doğru : We had a good time at your party – it was great fun.

Partinde çok eğlendik –çok eğlenceli idi.


Fun eğlence, zevk, gırgır anlamında sayılamayan bir isimdir, çoğul yapılmaz, a, many, very gibi sözcüklerle kullanılmaz.


He is great fun to be with.

Onunla olmak çok zevkli.


It is fun working with him.

Onunla çalışmak çok eğlenceli.


It is not much fun having to work overtime.

Fazla mesaiye kalmak zorunda olmak pek eğlenceli değil.