• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fruit

Yanlış : The farmer took his fruits to market.

Doğru : The farmer took his fruit to market.

Çiftçi meyvelerini pazara götürdü.


Fruit sözcüğü sayılamayan bir isimdir, çoğul yapılmaz ve a ile kullanılmaz.


This tree doesn't bear fruit.

Bu ağaç meyve vermiyor.


That locality is famous for its fruit.

O bölge meyvesiyle ünlüdür.


We went to pick fruit from the trees last week.

Geçen hafta ağaçlardan meyve toplamaya gittik.