• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

friendly

Yanlış : He smiled at me friendly.

Doğru : He smiled at me in a friendly way.

Bana dostça gülümsedi.


Yanlış : That argument was finally settled quite friendly.

Doğru : That argument was finally settled in quite a friendly way.

Tartışma sonunda oldukça dostça bir şekilde halledildi.


Friendly sözcüğü dostça, arkadaş canlısı, samimi anlamında bir sıfattır. Belirteç hali in a friendly way yapısı ile verilir.


The host gave us a friendly smile.

Ev sahibi bize içten bir gülücük verdi.


Don't be frightened of the dog - he's very friendly.

Köpekten korkmayın –çok cana yakındır.


İngilizcede birçok belirteç –ly ile biter; -ly ile biten çok az sayıda sözcük ise bir belirteç değil sıfatı gösterir. Lovely, lonely, ugly, silly, likely ve unlikely sözcükleri de friendly gibi birer sıfattır.


There's a lovely valley beneath the mountains.

Dağların aşağısında güzel bir vadi var.


I live in a big city full of people but feel lonely.

İnsanlarla dolu büyük bir şehirde yaşıyorum ama kendimi yalnız hissediyorum.