• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

friend

Yanlış : He is a friend of my father.

Doğru : He is a friend of my father's.

Doğru : He is one of my father's friends.

O babamın bir arkadaşıdır.


A friend of … kalıbında boşluğa iyelik zamiri veya ‘s almış bir isim gelir.


She is a friend of mine.

O benim bir arkadaşımdır.


A friend of hers came to see me.

Onun bir arkadaşı beni görmeye geldi.


Bu kalıpta friend yerine başka sözcükler de kullanılabilir.


John lent me a book of his.

John bir kitabını bana ödünç verdi.


He borrowed a CD of mine.

Bir CD’imi ödünç aldı.


She showed me a picture of Tom’s.

Bana Tom’un bir resmini gösterdi.