• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

former - latter

Sözü edilen iki şey veya kişiden ilkine former, ikincisine latter denir.


He offered her some jewellery or a car and she chose the latter.

Ona ya biraz mücevher ya da bir araba teklif etti, ve o ikincisini seçti.


She did well in both schoolwork and sport and won a gold medal in the latter.

Hem okulda hem sporda başarılı oldu ve ikincisinde (sporda) bir altın madalya kazandı.