• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

formally - formerly

Formally resmi olarak, resmen, zarif bir şekilde; formerly ise önceden demektir.


You need to dress formally for the wedding.

Düğün için resmi giyinmelisin.


He was formerly a doctor but now he is a singer.

Önceden doktordu ama şimdi şarkıcı.