• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

forget - leave

Yanlış : I forgot my umbrella at home.

Doğru : I left my umbrella at home.

Şemsiyemi evde unuttum.


İngilizcede bir şeyi bir yerde unutmak söylenirken forget değil leave kullanılır. Ancak unutulan yer belirtilmezse forget kullanmak gerekir.


I’ve forgotten my key. I can’t go in.

Anahtarımı unuttum. İçeri giremiyorum.


I’ve left my key in the office. I can’t go in.

Anahtarımı ofiste unuttum. İçeri giremiyorum.


I am afraid that I have left my briefcase on the subway.

Maalesef evrak çantamı metroda unuttum.