• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

forever - for ever

Forever yazılışı daha çok Amerikada kullanılır. For ever şeklindeki ayrı yazım ise daha çok İngilterede kullanılır. Her iki sözcük de aynı anlama gelir: sonsuza dek, ebediyen.


“I will love you for ever,” he said.

“Seni ebediyen seveceğim,” dedi.


I wish that this moment would last for ever.

Keşke bu an sonsuza kadar sürse.


Ancak is forever doing yapısında sadece forever kullanılır, for ever kullanılmaz. Bu yapı habire, paso, sık sık anlamına gelir.


Mary is forever bothering me to buy her an ice cream.

Mary kendisine dondurma almam için habire beni rahatsız ediyor.


My son is forever asking for pocket money.

Oğlum sürekli cep harçlığı istiyor.