• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

foreigner - stranger

Yanlış : She warned her young daughter not to talk to foreigners.

Doğru : She warned her young daughter not to talk to strangers.

Genç kızını yabancılarla (tanımadığı kişilerle) konuşmaması için uyardı.


Yabancı uyruklu kişilere foreigner, tanımadığımız kişilere stranger denir.


More foreigners would be attracted to the city if it were cleaner.

Şehir daha temiz olsaydı daha çok yabancı çekerdi.


It's very rare to meet a foreigner who speaks Turkish perfectly.

Mükemmel Türkçe konuşan bir yabancıya rastlamak çok nadirdir.


The dog barked at the stranger.

Köpek yabancıya havladı.


He's a complete stranger. I've never seen him before.

Tamamen yabancı. Onu daha önce hiç görmedim.