• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

for - to

Yanlış : Mother has gone out for doing some shopping.

Doğru : Mother has gone out to do some shopping.

Annem biraz alşveriş yapmak için dışarı çıktı.


Yanlış : For getting a good seat, we need to arrive early.

Doğru : To get a good seat, we need to arrive early.

İyi bir yer bulmak için, erken gelmeliyiz.


For bir eylemin ne için yapıldığını anlatmak için kullanılmaz, başka bir deyişle amaç göstermek için kullanılmaz. Ancak for, bir nesnenin neye yaradığını anlatmak için kullanılır.


A trawl is used for fishing in deep waters.

Trol, derin sularda avlanmak için kullanılır.


A thermostat is a device for regulating temperatures.

Termostat sıcaklığı ayarlayan bir alettir.


Yanlış : I went to Ankara for to see my uncle.

Doğru : I went to Ankara to see my uncle.

Amcamı görmek için Ankara’ya gittim.


For’dan sonra hiçbir zaman mastar (to’lu fiil) gelmez.