• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

foot - feet

Ayak anlamına gelen foot sözcüğü ölçü olarak 30.48 santimetreye karşılık gelir. Sözcüğün çoğulu feet’dir.


The room is eight feet long.

Oda sekiz kadem uzunluğundadır.


The pool is about ten feet deep.

Havuz on kadem derinliğindedir.


Foot sözcüğü, high, tall, long gibi sözcüklerin önünde çoğul anlamda kullanılabilir.


She is five feet four inches tall.

: She is five foot four inches tall.

O beş kadem dört inç boyundadır.