• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fool

Yanlış : She is so fool.

Doğru : She is such a fool.

Doğru : She is so stupid.

O kadar aptal ki.


So sözcüğü sıfatlar veya belirteçlerden, such ise isimlerden önce kullanılır. Fool sözcüğünün bir isim, stupid sözcüğünün ise bir sıfat olduğuna dikkat ediniz.


Your father is so nice.

Baban o kadar hoş ki.


Your father is such a nice person.

Baban o kadar hoş bir insan ki.


I was a fool to accept his offer.

Teklifini kabul edecek kadar aptaldım.

(Teklifini kabul etme aptallığında  bulundum.)

(Aptallık edip teklifini kabul ettim.)


I was foolish to accept his offer.

Teklifini kabul edecek kadar aptaldım.

(Teklifini kabul etme aptallığında bulundum.)

(Aptallık edip teklifini kabul ettim.)