• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

food

Yanlış : I'm very fond of French foods.

Doğru : I'm very fond of French food.

Fransız yemeklerini çok severim.


Yanlış : This hotel is famous for its foods.

Doğru : This hotel is famous for its food.

Bu otel yemekleri ile ünlüdür.


Yanlış : I hate a food without salt.

Doğru : I hate food without salt.

Tuzsuz yemekten nefret ederim.


Food sözcüğü sayılamayan biri isimdir, dolayısıyla a almaz, çoğul yapılmaz. Ancak belirli bir yiyecek tipinden söz ederken food sayılabilir isim olarak kullanılabilir.


Many frozen foods are deficient in vitamins.

Birçok dondurulmuş yiyecek vitamin yönünden yetersizdir.


You must avoid too many sweet or fatty foods.

Çok fazla tatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalısın.