• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

flu

Yanlış : I’ve got a flu.

Doğru : I’ve got the flu.

Grip oldum.


Grip sözcüğü flu veya the flu şeklinde kullanılır, tanımlığını almaz.


to catch (the) flu : gribe yakalanmak

to get (the) flu : gribe yakalanmak

to have (the) flugrip olmak