• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fish

Yanlış : We saw many different kinds of fishes swimming in the aquarium.

Doğru : We saw many different kinds of fish swimming in the aquarium.

Akvaryumda yüzen birçok farklı çeşitte balık gördük.


Yanlış : I sat by the river all day and only caught two little fishes.

Doğru : I sat by the river all day and only caught two little fish.

Bütün gün nehir kıyısında oturdum ve sadece iki küçük balık tuttum.


Balık sözcüğünün çoğulu ve tekili aynıdır: fishYiyecek olarak kullanılan fish sözcüğü sayılamayan isim, hayvan olarak sözü edilen balık sayılabilir isimdir.


Fish are all cold-blooded animals.

Balıkların hepsi soğuk kanlı hayvanlardır.


Fresh fish is expensive.

Taze balık pahalı olur.