• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

finally - at last

Yanlış : It was a busy trip - he went to Greece, then to Italy and at last to Spain.

Doğru : It was a busy trip - he went to Greece, then to Italy and finally to Spain.

Yoğun bir geziydi - Yunanistan’a, sonra İtalya’ya ve en sonunda İspanya’ya gitti.


Finally sözcüğü bir dizinin son öğesini belirtmek üzere son olarak (da) anlamında kullanılır, bu anlamda at last kullanılmaz. At last sonundanihayet demektir.


The prisoners won their freedom at last.

Tutuklular sonunda özgürlüklerini kazandılar.


At last the war ended.

Sonunda savaş sona erdi.


Finally sözcüğü de bu anlamda kullanılabilir.


The party finally broke up at 3.00 am.

Sonunda parti gece yarısı üçte dağıldı.


Jack finally convinced me that I was wrong.

Sonunda Jack beni yanıldığıma ikna etti.